Om Jan Drøhse

Jan Drøhse, Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er grundlagt den 17. Marts 1977.

Jan Drøhse startede alene i en garage i Bjerndrup hvorfra han drev sin lille virksomhed. Efterhånden som manglen på plads blev større, flyttede han til et andre lokaler på Nørregade i Løgumgårde, hvor der blev ansat en tømrersvend og en snedker.
I 1979/1980 var der igen pladsmangel, og derfor blev der bygget nyt værksted på Hedelykkevej 2, hvor firmaet også har til huse i dag.

Firmaet blev udvidet med flere tømrersvende og en kontormedarbejder. I 1989 startede Jans kone Monica Drøhse hjemme i firmaet, og varetog den daglige papirgang.

Firmaet har udviklet sig stille og roligt og i dag tæller firmaet omkring 45 ansatte. Der er ca. blevet uddannet 35 lærlinge i årenes løb.

Jan Drøhse ApS udfører alt indenfor faget, lige fra parcelhuse, staldbyggeri, samt special fremstilling af vinduer til kirker, museer og herregårde på eget snedkerværksted.
 
Jan Drøhse ApS har stor faglig viden, og af projekter vi har været medvirkende til, kan bl.a. nævnes Hjemsted oldtidspark, renovering af flere kirker og herregårde, samt Sjællands største kostald i 1998 og mange flere special opgaver.

1 juli 2007 blev firmaet solgt til en tidligere ansat i firmaet, Tue Enghave Jensen.

Tue Jensen er udlært i firmaet og har arbejdet som tømrersvend i en kortere periode i firmaet. Efter dette valgte han at tage en videregående uddannelse som bygningskonstruktør på BTH i Horsens. Efter endt studie, vendte han så tilbage til virksomheden.

Selskabet blev indtil 30.juni 2007 ejet af Jan Drøhse Holding ApS. 1.7.2007 er selskabet solgt til Enghave Holding Kloster ApS, som led i et ejerskifte.
Om Jan Drøhse
Tømrerfirma Jan Drøhse
Garanti
Sitemap
 
Dansk byggeri
facebook
Inspiration:
Kontakt os